O Kancelarii

Kancelaria została założona przez radcę prawnego Pawła Mądrego w 2007 r. i od tego momentu świadczy nieprzerwanie pomoc prawną zarówno na rzecz podmiotów prowadzących we wszystkich formach działalność gospodarczą, osób fizycznych oraz organizacji pozarządowych.

Paweł Mądry został wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu pod numerem WŁ/L/387 po ukończeniu w aplikacji radcowskiej.

Przed 2007 r. kierował działem organizacyjno-prawnym w spółce działającej w branży ochrony osób i mienia, a następnie działem prawnym w ogólnopolskiej spółce telekomunikacyjnej.

Podstawowym celem Kancelarii jest świadczenie pomocy prawnej w sposób umożliwiający naszym Klientom dokonanie wyboru optymalnych rozwiązań prawnych w prowadzonych przez nas sprawach. Poszukujemy dla naszych Klientów najkorzystniejszych rozwiązań pod względem prawnym, przywiązując jednocześnie dużą wagę do minimalizacji ponoszonych przez Nich kosztów.

Nasza działalność wspierana jest przez współpracujących z Kancelarią przedstawicieli innych wolnych zawodów, notariuszy, tłumaczy przysięgłych, doradców podatkowych, biegłych rewidentów i biur rachunkowych.

Kancelaria posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń S.A. i HDI Asekuracja S.A. Łączna suma gwarancyjna ubezpieczenia podstawowego (obowiązkowego) i dodatkowego wynosi w 2011 r. 1.386.770 zł (jeden milion trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych).

Prezentacja Kancelarii

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią