Aktualności

Kiedy pozew zbiorowy? 11 października 2017r.

Cywilne postępowanie grupowe uregulowane zostało w ustawie z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Zgodnie z jej przepisami, aby można było rozważać wszczęcie cywilnego postępowania grupowego, wytoczenie tzw. powództwa zbiorowego, zebrać musi się grupa co najmniej 10 osób, których roszczenia są jednego rodzaju, a ponadto są oparte na tej samej podstawie faktycznej. Przepisy ustawy można zastosować do określonych w niej kategorii spraw cywilnych: o roszczenia z tytułu odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, z tytułu czynów niedozwolonych, z tytułu odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania umownego lub z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia, a w... czytaj całość

Tylko w wyznaczonych miejscach 10 października 2017r.

Zgodnie z art. 13b ust. 1 w związku z art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440, z późn. zm.) opłatę za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania pobiera się od... czytaj całość

Klauzule niedozwolone po nowemu 05 października 2017r.

W kwietniu tego roku znacznej zmianie uległy przepisy regulujące klauzule niedozwolone w umowach zawieranych przez przedsiębiorców z konsumentami. W poprzednich latach mechanizm zaskarżania tzw. klauzul abuzywnych doprowadził do wypaczenia tej instytucji prawnej. Dochodziło bowiem do masowego zaskarżania przez pojedynczych konsumentów, czy też niewielkie, tworzone ad hoc, stowarzyszenia, których celem statutowym... czytaj całość

Ograniczenie przelewu wierzytelności 01 października 2017r.

Ogólną zasadą przyjętą w Kodeksie cywilnym jest przenoszalność, a mówiąc inaczej, zbywalność wierzytelności. Wierzytelność jest takim samym przedmiotem obrotu jak rzeczy ruchome, czy nieruchomości. Na rynku najczęściej dokonuje się sprzedaży wierzytelności pieniężnych. W praktyce oznacza to dla dłużnika zmianę podmiotu, na rzecz którego powinien on dokonać zapłaty. Dbającemu o swoje... czytaj całość

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią