Aktualności

Nowe zasady dziedziczenia 19 października 2015r.

Wczoraj weszła w życie ustawa zmieniająca przepisy Kodeksu cywilnego regulujące spadkobranie. Nowe przepisy chronią spadkobierców w ten sposób, że bierne przyjęcie spadku będzie oznaczało przyjęcie go z ograniczeniem odpowiedzialności za długi do wielkości odziedziczonego majątku. W dotychczasowym stanie prawnym było przeciwnie, spadkobierca dziedziczył długi w pełnej wysokości, jeśli w terminie 6. miesięcy od otwarcia spadku nie złożył oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, bądź nie odrzucił go w całości. W nowym stanie prawnym oświadczenie będzie niezbędne w przypadku przyjęcia spadku wprost lub jego odrzucenia. W braku któregokolwiek z nich będzie dochodziło do dziedziczenia z dobrodziejstwem inwentarza. Istotną nowością jest... czytaj całość

Nowe kary za ścięcie drzewa 22 lipca 2015r.

W dniu 20 lipca Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Jedną z najbardziej istotnych zmian wprowadzonych nowelizacją jest dostosowanie do otaczającej nas rzeczywistości działań samorządów związanych z wycinką drzew, którą regulują przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Obniżeniu ulegnie wysokość... czytaj całość

Dziedziczenie długów po nowemu 02 czerwca 2015r.

Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu cywilnego. Według nowych przepisów, przyjmując spadek z dobrodziejstwem inwentarza spis ten będzie można sporządzić samodzielnie, przed notariuszem albo w sądzie. Rezygnacja z obowiązku sporządzania spisów inwentarza przez komornika sądowego lub skarbowego może spowodować znaczne obniżenie kosztów ponoszonych przez spadkobierców. Dodatkową korzyścią będzie również przyspieszenie czynności dokonywanych przez spadkobierców. Dotychczasowe przepisy procedury cywilnej znacznie... czytaj całość

BTE niezgodny z Konstytucją 21 marca 2015r.

Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z ustawą zasadniczą instytucji bankowego tytułu egzekucyjnego. Uchylone zostały art. 96 ust. 1 i 97 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Bankowy tytuł egzekucyjny pozwalał bankom na prowadzenie postępowania egzekucyjnego (komorniczego) z całkowitym pominięciem rozpoznania sprawy przez niezawisły sąd. Stało to oczywiście w sprzeczności z podstawową zasadą równości stron. Trybunał Konstytucyjny odroczył... czytaj całość

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią