Zakres czynności

Wykonywanie zawodu radcy prawnego polega na świadczeniu pomocy prawnej na rzecz i w interesie klientów. Ustawa o radcach prawnych wskazuje przykładowe czynności, które objęte są zakresem pomocy prawnej.


Porady prawne

Konsultacje prawne

Opinie prawne

Sprawy sądowe

Występowanie przed urzędami

Zastępstwo prawne

Projekty aktów prawnych

Negocjacje

Informacja o przepisach prawa

Sygnalizacja naruszeń prawa

Doradztwo podatkowe

Występowanie przed urzędami

Wykonywanie zawodu radcy prawnego polega między innymi na reprezentowaniu Klientów w sprawach administracyjnych. W szczególności dotyczy to spraw rozpatrywanych przez:

  • organy państwowej administracji publicznej,
  • organy samorządowej administracji publicznej i samorządowe kolegia odwoławcze,
  • organy podatkowe,
  • organy celne,
  • administracyjne organy egzekucyjne,
  • komisje orzekające i Główną Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
  • Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią