Zakres czynności

Wykonywanie zawodu radcy prawnego polega na świadczeniu pomocy prawnej na rzecz i w interesie klientów. Ustawa o radcach prawnych wskazuje przykładowe czynności, które objęte są zakresem pomocy prawnej.


Porady prawne

Konsultacje prawne

Opinie prawne

Sprawy sądowe

Występowanie przed urzędami

Zastępstwo prawne

Projekty aktów prawnych

Negocjacje

Informacja o przepisach prawa

Sygnalizacja naruszeń prawa

Doradztwo podatkowe

Porady prawne

Porada prawna polega na omówieniu i wyjaśnieniu przez radcę prawnego przepisów prawa, które znajdują zastosowanie w sprawie Klienta. Podstawą udzielenia porady prawnej jest stan faktyczny lub planowane działanie przedstawione przez Klienta. Obok wskazania obowiązujących przepisów prawa w ramach porady przedstawiane są sposoby możliwego, zgodnego z obowiązującym prawem, postępowania oraz jego skutki prawne.

Porada prawna niejednokrotnie poprzedza wydanie przez radcę prawnego opinii prawnej na piśmie.

Udzielamy porad prawnych naszym Klientom za pośrednictwem wszelkich środków komunikacji bezpośredniej (telefon, Internet), jak również w siedzibie Kancelarii lub siedzibie Klienta.

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią