Zakres czynności

Wykonywanie zawodu radcy prawnego polega na świadczeniu pomocy prawnej na rzecz i w interesie klientów. Ustawa o radcach prawnych wskazuje przykładowe czynności, które objęte są zakresem pomocy prawnej.


Porady prawne

Konsultacje prawne

Opinie prawne

Sprawy sądowe

Występowanie przed urzędami

Zastępstwo prawne

Projekty aktów prawnych

Negocjacje

Informacja o przepisach prawa

Sygnalizacja naruszeń prawa

Doradztwo podatkowe

Negocjacje

Na zlecenie naszych Klientów uczestniczymy we wszelkiego rodzaju negocjacjach, w szczególności poprzedzających podpisanie umów. W przypadku negocjowania rozbudowanych kontraktów uczestniczymy w zespołach negocjacyjnych powoływanych przez naszych Klientów.

W przypadku Klientów, którzy pozostają w sporach z kontrahentami uczestniczymy w negocjacjach mających na celu zakończenie sporu ugodą, sądową albo pozasądową.

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią