Zakres czynności

Wykonywanie zawodu radcy prawnego polega na świadczeniu pomocy prawnej na rzecz i w interesie klientów. Ustawa o radcach prawnych wskazuje przykładowe czynności, które objęte są zakresem pomocy prawnej.


Porady prawne

Konsultacje prawne

Opinie prawne

Sprawy sądowe

Występowanie przed urzędami

Zastępstwo prawne

Projekty aktów prawnych

Negocjacje

Informacja o przepisach prawa

Sygnalizacja naruszeń prawa

Doradztwo podatkowe

Konsultacje prawne

Konsultacje prawne stanowią rozbudowaną formę porady prawnej. Polegają na omawianiu i wyjaśnianiu przez radcę prawnego przepisów prawa znajdujących zastosowanie w sprawie klienta. Podstawą udzielania konsultacji prawnych jest stan faktyczny przedstawiony przez klienta, a także dokumentacja dotycząca sprawy. Konsultacje prawne mają na celu w szczególności pomoc klientowi w wyborze najbardziej optymalnego rozwiązania w sytuacji, gdy istnieją różne warianty działania Klienta.

Konsultacje prawne niejednokrotnie poprzedzają wydanie przez radcę prawnego opinii prawnej na piśmie.

Udzielamy konsultacji prawnych za pośrednictwem wszelkich środków komunikacji bezpośredniej (telefon, Internet), jak również w siedzibie Kancelarii lub siedzibie Klienta.

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią