Oferta dla osób fizycznych

Jednym z podstawowych zakresów działalności Kancelarii jest świadczenie pomocy prawnej dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

Zdając sobie sprawę z obszerności regulacji prawnych i zakresu problemów, z jakimi zgłaszają się o pomoc nasi Klienci, w celu osiągnięcia najwyższej jakości świadczonych usług wyspecjalizowaliśmy się w szczególności w następujących rodzajach spraw:

Oferta dla osób fizycznych

Wspólnoty mieszkaniowe

Prowadzimy kompleksową obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych, właścicieli lokali wchodzących w skład wspólnot mieszkaniowych, administratorów i zarządców nieruchomości.

Doradztwo prawne

Świadczymy doradztwo prawne w zakresie bieżącego funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych, w szczególności dotyczące zwoływania i przeprowadzania zebrań członków wspólnoty mieszkaniowej, protokołowania ich przebiegu oraz przygotowywania projektów uchwał wspólnoty.

Pomoc w zarządzie wspólnotą mieszkaniową

Świadczymy doradztwo prawne w zakresie zarządu wspólnotą mieszkaniową, w szczególności w przedmiocie podejmowania decyzji o powierzeniu zarządu zarządcy nieruchomości albo pozostawienia zarządu wspólnocie przy jednoczesnym korzystaniu z usług administratora nieruchomości.

Umowy zawierane przez wspólnotę mieszkaniową

Świadczymy na rzecz wspólnot mieszkaniowych doradztwo w zakresie zabezpieczenia ich interesów w umowach z zarządcami i administratorami nieruchomości oraz we wszelkiego rodzaju umowach zawieranych przez wspólnoty mieszkaniowe.

Regulaminy

Przygotowujemy wszelkiego rodzaju dokumentację organizacyjną wspólnot mieszkaniowych (regulaminy wspólnoty, regulaminy porządku domowego itp.).

Sprawy sądowe

Reprezentujemy naszych Klientów we wszelkiego rodzaju sprawach sądowych związanych z funkcjonowaniem wspólnot mieszkaniowych.

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią