Oferta dla osób fizycznych

Jednym z podstawowych zakresów działalności Kancelarii jest świadczenie pomocy prawnej dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

Zdając sobie sprawę z obszerności regulacji prawnych i zakresu problemów, z jakimi zgłaszają się o pomoc nasi Klienci, w celu osiągnięcia najwyższej jakości świadczonych usług wyspecjalizowaliśmy się w szczególności w następujących rodzajach spraw:

Oferta dla osób fizycznych

Umowy

Świadczymy w pełnym zakresie pomoc prawną związaną z zawieraniem przez naszych Klientów wszelkiego rodzaju umów (np. zakupu i sprzedaży nieruchomości, kredytowych, pożyczek, zlecenia, darowizny, najmu, dzierżawy).

Doradztwo prawne dotyczące umów

W ramach doradztwa poprzedzającego zawarcie umowy proponujemy naszym Klientom właściwe rozwiązania, w szczególności w zakresie zabezpieczenia Ich interesów w podpisywanej umowie. Wskazujemy również na konsekwencje zawartej umowy, w tym te mogące wystąpić w przyszłości.

Udział w negocjacjach

Na zlecenie naszych Klientów prowadzimy negocjacje lub uczestniczymy w negocjacjach z podmiotem, z którym ma zostać zawarta umowa.

Przygotowanie projektu umowy

Świadczymy na rzecz naszych Klientów usługi w zakresie przygotowywania wszelkiego rodzaju projektów umów.

Reprezentacja przy podpisywaniu umowy

Na zlecenie naszych Klientów reprezentujemy Ich przy podpisywaniu umów na podstawie udzielonego nam pełnomocnictwa.

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią