Oferta dla osób fizycznych

Jednym z podstawowych zakresów działalności Kancelarii jest świadczenie pomocy prawnej dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

Zdając sobie sprawę z obszerności regulacji prawnych i zakresu problemów, z jakimi zgłaszają się o pomoc nasi Klienci, w celu osiągnięcia najwyższej jakości świadczonych usług wyspecjalizowaliśmy się w szczególności w następujących rodzajach spraw:

Oferta dla osób fizycznych

Sprawy urzędowe

Świadczymy dla naszych Klientów pomoc we wszelkich sprawach rozpoznawanych w postępowaniu administracyjnym przez organy administracji publicznej państwowej i samorządowej (urzędy gmin, powiatów, marszałkowskie i inne).

Porady

Doradzamy naszym Klientom w sprawach z zakresu prawa administracyjnego oraz innych sprawach załatwianych przez urzędy, pomagając w kompletowaniu dokumentacji i przygotowaniu wniosku wszczynającego postępowanie.

Złożenie wniosku i prowadzenie sprawy

Na podstawie udzielonego pełnomocnictwa prowadzimy w imieniu naszych Klientów wszelkiego rodzaju sprawy administracyjne załatwiane przez urzędy.

Odwołania od decyzji

W przypadku wydania niekorzystnej decyzji administracyjnej sporządzamy w imieniu naszych Klientów odwołanie od decyzji oraz prowadzimy postępowanie przed urzędem rozpatrującym sprawę w II instancji.

Skarga do sądu administracyjnego

W przypadku niekorzystnego rozstrzygnięcia sprawy administracyjnej po wniesieniu odwołania od decyzji organu I instancji reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniu przed wojewódzkim sądem administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią