Oferta dla osób fizycznych

Jednym z podstawowych zakresów działalności Kancelarii jest świadczenie pomocy prawnej dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

Zdając sobie sprawę z obszerności regulacji prawnych i zakresu problemów, z jakimi zgłaszają się o pomoc nasi Klienci, w celu osiągnięcia najwyższej jakości świadczonych usług wyspecjalizowaliśmy się w szczególności w następujących rodzajach spraw:

Oferta dla osób fizycznych

Sprawy spadkowe

Uregulowanie sytuacji prawnej po śmierci osoby bliskiej, a w szczególności czas, w którym należy tego dokonać, mają niezwykle duże znaczenie dla sytuacji prawnej spadkobierców.

Świadczymy kompleksowe usługi zmierzające do ochrony interesów prawnych naszych Klientów będących spadkobiercami, przede wszystkim zabezpieczając ich przed dziedziczeniem długów spadkodawcy.

Stwierdzenie nabycia spadku

Spadkobiercy nabywają spadek z chwilą śmierci spadkodawcy, jednak nabycie spadku musi zostać stwierdzone. Stwierdzenia nabycia spadku dokonuje sąd rejonowy właściwy ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy.
Prowadzimy sprawy naszych Klientów w postępowaniach o stwierdzenie nabycia spadku, w szczególności doradzając w zakresie przyjęcia albo odrzucenia spadku.

Dział spadku

W przypadku, gdy spadkobiercami są przynajmniej dwie osoby kolejnym, po stwierdzeniu nabycia spadku, krokiem zmierzającym do uregulowania sytuacji prawnej spadkobierców jest dział spadku.
Prowadzimy sprawy naszych Klientów w postępowaniach sądowych o dział spadku, a także rozmowy z pozostałymi spadkobiercami w celu dokonania umownego działu spadku. W szczególności doradzamy możliwe rozwiązania w zakresie działu spadku, w tym również w skomplikowanych sprawach, gdy w spadku znajduje się przedsiębiorstwo lub udział w spółce prawa handlowego lub cywilnej.

Podatek związany z nabyciem spadku

W przypadku dziedziczenia mogą wystąpić dwie podstawowe sytuacje podatkowe. Spadkobierca może być zwolniony z zapłaty podatku pod warunkiem dokonania pewnych obowiązków w stosunku do urzędu skarbowego albo spadkobierca może być zobowiązany do zapłaty podatku od spadku.
Doradzamy naszym Klientom w sprawach związanych z zapłatą bądź zwolnieniem od podatku od spadków, a w razie takiej konieczności, reprezentujemy interesy naszych Klientów w postępowaniu przed organami skarbowymi i sądami administracyjnymi.

Zbycie spadku

Na różnych etapach załatwiania spraw spadkowych może wystąpić konieczność zbycia spadku albo poszczególnych rzeczy, w tym nieruchomości, wchodzących w jego skład.
Doradzamy naszym Klientom najkorzystniejsze rozwiązania w tym zakresie, w tym również pod kątem Ich zobowiązań podatkowych związanych ze zbyciem majątku.

Dziedziczenie długów spadkowych

Pod pojęciem dziedziczenia długów spadkowych należy rozumieć odpowiedzialność spadkobiercy własnym majątkiem za długi spadkodawcy.
Doradzamy naszym Klientom rozwiązania mające na celu uniknięcie odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez spadkodawcę lub ograniczające tę odpowiedzialność.

Testamenty

Testament nie musi być sporządzony w formie aktu notarialnego. Może mieć postać dokumentu własnoręcznie spisanego przez spadkodawcę.
Doradzamy naszym Klientom odpowiadające Ich potrzebom rozwiązania w zakresie rozporządzeń testamentowych, przygotowując projekty testamentów.

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią