Oferta dla osób fizycznych

Jednym z podstawowych zakresów działalności Kancelarii jest świadczenie pomocy prawnej dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

Zdając sobie sprawę z obszerności regulacji prawnych i zakresu problemów, z jakimi zgłaszają się o pomoc nasi Klienci, w celu osiągnięcia najwyższej jakości świadczonych usług wyspecjalizowaliśmy się w szczególności w następujących rodzajach spraw:

Oferta dla osób fizycznych

Sprawy sądowe

Reprezentujemy naszych Klientów we wszelkiego rodzaju sprawach rozpoznawanych przez krajowe sądy. Podstawą naszego działania w imieniu i na rzecz Klienta jest udzielone przez Niego pełnomocnictwo.

Działamy na rzecz naszych Klientów bez względu na to, czy występują Oni po stronie wszczynającej proces (powoda), czy też są stroną, która została pozwana.

Sprawy cywilne

Prowadzimy sprawy cywilne we wszelkiego rodzaju postępowaniach prowadzonych przez polskie sądy (rejonowe, okręgowe, apelacyjne i Sąd Najwyższy), w szczególności sprawy o zapłatę, w tym również wszelkiego rodzaju odszkodowań, zniesienie współwłasności, podział majątku, sprawy dotyczące nieruchomości i wspólnot mieszkaniowych, rozwodowe.

Sprawy przed sądami administracyjnymi

Prowadzimy na rzecz naszych Klientów sprawy przed sądami administracyjnymi (wojewódzki sąd administracyjny i Naczelny Sąd Administracyjny) rozstrzygającymi w szczególności sprawy skarg na ostateczne decyzje administracyjne, bezczynność organów administracji, akty prawa miejscowego i inne.

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią