Oferta dla osób fizycznych

Jednym z podstawowych zakresów działalności Kancelarii jest świadczenie pomocy prawnej dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

Zdając sobie sprawę z obszerności regulacji prawnych i zakresu problemów, z jakimi zgłaszają się o pomoc nasi Klienci, w celu osiągnięcia najwyższej jakości świadczonych usług wyspecjalizowaliśmy się w szczególności w następujących rodzajach spraw:

Oferta dla osób fizycznych

Sprawy pracownicze

Świadczymy doradztwo prawne na rzecz pracowników w pełnym zakresie. Reprezentujemy również interesy pracowników w sporach z pracodawcami.

Umowy o pracę

Doradzamy naszym Klientom w przedmiocie zawierania, zmiany i rozwiązania umowy o pracę z pracodawcą. Przygotowujemy projekty umów o pracę, o zakazie konkurencji w trakcie i po ustaniu stosunku pracy oraz o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie.

Kontrakty menedżerskie

Świadczymy doradztwo Klientom zawierającym kontrakty menedżerskie, w szczególności mając na celu zabezpieczenie Ich interesów w świetle odpowiedzialności za zobowiązania cywilnoprawne i podatkowe podmiotów, którymi będą kierować.

Wypowiedzenie umowy o pracę

Świadczymy pomoc prawną naszym Klientom, z którymi pracodawcy rozwiązali umowę o pracę za wypowiedzeniem, przede wszystkim oceniając zasadność wypowiedzenia oraz reprezentując Klientów przed sądami pracy.

Zwolnienia grupowe

Świadczymy pomoc prawną naszym Klientom zwolnionym z pracy w ramach zwolnień grupowych, w szczególności reprezentujemy Ich interesy w postępowaniach sądowych w przypadkach naruszenia praw pracowniczych.

Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy

Świadczymy pomoc prawną naszym Klientom, którym pracodawca wypowiedział warunki pracy i płacy, w szczególności reprezentujemy Ich interesy w postępowaniach sądowych w przypadkach naruszenia praw pracowniczych.

Zwolnienie dyscyplinarne z pracy

Reprezentujemy naszych Klientów w sprawach sądowych w przypadku rozwiązania z Nimi przez pracodawców stosunku pracy bez wypowiedzenia, w trybie tzw. zwolnienia dyscyplinarnego.

Sprawy sądowe przed sądem pracy

Reprezentujemy naszych Klientów we wszelkiego rodzaju sporach sądowych z pracodawcami przed sądami pracy.

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią