Oferta dla osób fizycznych

Jednym z podstawowych zakresów działalności Kancelarii jest świadczenie pomocy prawnej dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

Zdając sobie sprawę z obszerności regulacji prawnych i zakresu problemów, z jakimi zgłaszają się o pomoc nasi Klienci, w celu osiągnięcia najwyższej jakości świadczonych usług wyspecjalizowaliśmy się w szczególności w następujących rodzajach spraw:

Oferta dla osób fizycznych

Sprawy o zapłatę

Prowadzimy sprawy o zapłatę naszych Klientów na wszystkich etapach, niezależnie od rodzaju stosunku cywilnoprawnego, z którego wynika dochodzona należność (np. wszelkiego rodzaju umowy, wyrządzenie szkody, bezumowne korzystanie z nieruchomości i inne).

Analiza sprawy

Wstępnym etapem prowadzenia sprawy o zapłatę jest analiza dokumentacji oraz przedstawionego przez Klienta stanu faktycznego, pod kątem prowadzenia sprawy przed sądem.

Wezwanie do zapłaty

Po otrzymaniu przez nas od Klienta pełnomocnictwa wzywamy dłużnika do zapłaty określając wysokość zobowiązania wraz z należnymi odsetkami.

Rozmowy z dłużnikiem

Niezależnie od wezwania do zapłaty prowadzimy w imieniu naszych Klientów rozmowy z dłużnikiem w celu doprowadzenia do ugodowego zakończenia sprawy, bez konieczności kierowania jej na drogę postępowania sądowego.

Ugoda sądowa lub pozasądowa

W przypadku pozytywnego zakończenia rozmów z dłużnikiem przygotowujemy treść ugody z dłużnikiem, doprowadzając do jej zawarcia przed sądem lub pozasądowo.

Sprawa sądowa

W przypadku niedoprowadzenia do zawarcia ugody kierujemy w imieniu Klientów sprawy dochodzenia należności na drogę postępowania sądowego.

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią