Oferta dla osób fizycznych

Jednym z podstawowych zakresów działalności Kancelarii jest świadczenie pomocy prawnej dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

Zdając sobie sprawę z obszerności regulacji prawnych i zakresu problemów, z jakimi zgłaszają się o pomoc nasi Klienci, w celu osiągnięcia najwyższej jakości świadczonych usług wyspecjalizowaliśmy się w szczególności w następujących rodzajach spraw:

Oferta dla osób fizycznych

Prawo konsumenckie

Świadczymy na rzecz naszych Klientów pomoc prawną z zakresu prawa konsumenckiego, w sporach ze sprzedawcami wadliwych rzeczy, dochodząc praw konsumentów w oparciu o przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej albo o udzieloną przez sprzedawcę lub producenta gwarancję.

Porady

Doradzamy naszym Klientom w zakresie sposobu dokonania reklamacji zakupionego towaru lub usługi, w szczególności ułatwiamy dokonanie wyboru pomiędzy skorzystaniem z reklamacji na podstawie ustawy o sprzedaży konsumenckiej albo z gwarancji, jeżeli została udzielona przez sprzedawcę lub producenta.

Reklamacje

Pomagamy naszym Klientom w złożeniu reklamacji w sposób zgodny z prawem i najpełniej chroniący Ich interesy. W szczególnie skomplikowanych przypadkach reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniu reklamacyjnym.

Sprawy sądowe

W przypadkach niezałatwienia lub odmowy przyjęcia reklamacji reprezentujemy naszych Klientów w sprawach sądowych związanych z reklamacją zakupionych wadliwych rzeczy.

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią