Oferta dla osób fizycznych

Jednym z podstawowych zakresów działalności Kancelarii jest świadczenie pomocy prawnej dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

Zdając sobie sprawę z obszerności regulacji prawnych i zakresu problemów, z jakimi zgłaszają się o pomoc nasi Klienci, w celu osiągnięcia najwyższej jakości świadczonych usług wyspecjalizowaliśmy się w szczególności w następujących rodzajach spraw:

Oferta dla osób fizycznych

Pomoc prawna dla Polaków mieszkających za granicą

W pełnym zakresie naszej oferty skierowanej do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, świadczymy pomoc prawną dla Polaków stale mieszkających za granicą.

Wykonując zlecenie na rzecz naszych Klientów zza granicy naszym priorytetem, obok sprawnego i szybkiego załatwienia sprawy, jest minimalizacja kosztów ponoszonych przez naszych Klientów, w szczególności poprzez unikanie Ich przyjazdu do Polski specjalnie w celu załatwienia sprawy.

Wykonując zlecenie na rzecz Polaków stale zamieszkałych za granicą działamy w oparciu o udzielone nam pełnomocnictwo, szczegółowo określające zakres działania, do którego jesteśmy upoważnieni.

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią