Oferta dla osób fizycznych

Jednym z podstawowych zakresów działalności Kancelarii jest świadczenie pomocy prawnej dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

Zdając sobie sprawę z obszerności regulacji prawnych i zakresu problemów, z jakimi zgłaszają się o pomoc nasi Klienci, w celu osiągnięcia najwyższej jakości świadczonych usług wyspecjalizowaliśmy się w szczególności w następujących rodzajach spraw:

Oferta dla osób fizycznych

Odszkodowania

Prowadzimy w imieniu i na rzecz naszych Klientów kompleksową obsługę dochodzenia odszkodowań z wszelkiego rodzaju tytułów. Nasze działania obejmują każdy etap postępowania, od pomocy Klientom w zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji, ustaleniu podmiotu odpowiedzialnego za wyrządzenie szkody, zgłoszeniu szkody zakładowi ubezpieczeń lub sprawcy szkody, po negocjacje mające na celu ugodowe zakończenia sprawy i, w razie konieczności, reprezentację przed sądem w sprawie o odszkodowanie. W zależności od skutków zdarzenia wywołującego szkodę w grę mogą wchodzić następujące roszczenia o:

Odszkodowanie

Naprawienie szkody poszkodowanemu może nastąpić poprzez przywrócenie do stanu sprzed wyrządzenia szkody albo przez zapłatę odszkodowania. Na odszkodowanie składają się straty poniesione przez poszkodowanego, jak również utracone korzyści.
Prowadząc dla naszych Klientów sprawy o odszkodowanie pomagamy przede wszystkim w ustaleniu wysokości odszkodowania w realnej wysokości.

Zadośćuczynienie

Zadośćuczynienie ma na celu naprawienie krzywdy wyrządzonej poszkodowanemu w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia.
Prowadząc dla naszych Klientów sprawy o odszkodowanie pomagamy przede wszystkim w ustaleniu wysokości zadośćuczynienia w realnej wysokości.

Poniesienie kosztów leczenia

W przypadku, gdy wskutek zdarzenia wywołującego szkodę nastąpiło uszkodzenie ciała, poszkodowanemu przysługuje zwrot wszelkich kosztów związanych z leczeniem, a w przypadku inwalidztwa zwrot kosztów przygotowania do wykonywania innego zawodu.
Prowadząc sprawy odszkodowawcze naszych Klientów doradzamy w szczególności w zakresie gromadzenia dokumentacji wykazującej wysokość poniesionych kosztów.

Rentę

W przypadku, gdy w związku ze zdarzeniem wywołującym szkodę, poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy albo zwiększyły się jego potrzeby, może on dochodzić odpowiedniej renty.
Prowadząc dla naszych Klientów sprawy o odszkodowanie pomagamy przede wszystkim w ocenie możliwości dochodzenia renty oraz ustaleniu jej wysokości w realnej wysokości.

Zapłatę odszkodowania, renty lub zadośćuczynienia w przypadku śmierci osoby bliskiej

W przypadku, gdy wskutek zdarzenia wywołującego szkodę poniosła śmierć osoba bliska można żądać od sprawcy szkody renty, odszkodowania, a także zadośćuczynienia.
Prowadząc sprawy odszkodowawcze naszych Klientów pomagamy przede wszystkim w ustaleniu, czy i jakie z tych świadczeń Im przysługuje, jak również ustalamy wysokość świadczeń w realnej wysokości.

Wypadki samochodowe

Świadczymy pełną pomoc prawną naszym Klientom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, reprezentując ich interesy przed ubezpieczycielem OC oraz przed sądami.

Błędy medyczne

Świadczymy pełną pomoc prawną naszym Klientom poszkodowanym w wyniku błędu medycznego, reprezentując Ich interesy przed ubezpieczycielem OC oraz przed sądami.

Wypadki przy pracy

Dochodzimy w imieniu naszych Klientów odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy, należnych od pracodawcy i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zaniedbania

Dochodzimy w imieniu naszych Klientów odszkodowań za wypadki wywołane wszelkiego rodzaju zaniedbaniami, np. za wypadki w sklepach, upadki na śliskiej drodze, chodniku lub innej nawierzchni, wypadki na imprezach masowych (rajdach samochodowych, koncertach, meczach itp.).

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią