Oferta dla osób fizycznych

Jednym z podstawowych zakresów działalności Kancelarii jest świadczenie pomocy prawnej dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

Zdając sobie sprawę z obszerności regulacji prawnych i zakresu problemów, z jakimi zgłaszają się o pomoc nasi Klienci, w celu osiągnięcia najwyższej jakości świadczonych usług wyspecjalizowaliśmy się w szczególności w następujących rodzajach spraw:

Oferta dla osób fizycznych

Naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych podlegają w szczególności osoby wchodzące w skład organów wykonujących budżet, jednostek otrzymujących środki publiczne, kierownicy jednostek sektora finansów publicznych, pracownicy jednostek sektora finansów publicznych wykonujący zadania z zakresu finansów i zamówień publicznych.

Doradztwo prawne

Świadczymy doradztwo prawne w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych na rzecz naszych Klientów, którzy wchodzą w krąg osób mogących ponosić odpowiedzialność za jej naruszenie.

Obrona w postępowaniu o naruszenie dyscypliny finansów publicznych

W przypadku wszczęcia przeciwko naszym Klientom postępowania o naruszenie dyscypliny finansów publicznych występujemy w Ich sprawie w charakterze obrońcy, począwszy od czynności wyjaśniających prowadzonych przez rzecznika dyscypliny finansów publicznych, poprzez postępowanie przed komisją orzekającą w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, aż po postępowanie przed Główną Komisją Orzekającą w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych.

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią