Oferta dla osób fizycznych

Jednym z podstawowych zakresów działalności Kancelarii jest świadczenie pomocy prawnej dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

Zdając sobie sprawę z obszerności regulacji prawnych i zakresu problemów, z jakimi zgłaszają się o pomoc nasi Klienci, w celu osiągnięcia najwyższej jakości świadczonych usług wyspecjalizowaliśmy się w szczególności w następujących rodzajach spraw:

Oferta dla osób fizycznych

Kupno i sprzedaż mieszkania (domu, działki)

Zakup lub sprzedaż mieszkania, domu lub działki budowlanej jest najczęściej jedną z najpoważniejszych decyzji w życiu podejmowanych przez naszych Klientów.
Świadczymy pomoc prawną w pełnym zakresie w przedmiocie dokonywania transakcji zakupu lub sprzedaży mieszkań, domów i działek.

Sprawdzenie stanu prawnego nieruchomości

W przypadku Klientów noszących się z zamiarem zakupu nieruchomości (mieszkania, działki) doradzamy, w jaki sposób sprawdzić stan prawny nieruchomości albo sprawdzamy go na zlecenie Klientów, przygotowując dla Nich raport o stanie prawnym nieruchomości.

Doradztwo prawne

W ramach doradztwa związanego z zakupem lub sprzedażą nieruchomości wyjaśniamy naszym Klientom sytuację prawną związaną z transakcją oraz doradzamy właściwe rozwiązania.
W przypadku zakupu nieruchomości, w tym mieszkania od dewelopera, wskazujemy na możliwe niebezpieczeństwa oraz doradzamy, w jaki sposób zabezpieczyć interesy naszych Klientów.
W przypadku sprzedaży nieruchomości doradzamy w szczególności w zakresie zabezpieczenia zapłaty na rzecz naszych Klientów ceny nabycia przez kupującego.

Negocjacje

Na zlecenie naszych Klientów prowadzimy negocjacje lub uczestniczymy w negocjacjach z podmiotem, z którym ma zostać zawarta umowa sprzedaży lub zakupu nieruchomości.

Przygotowanie projektu umowy

W ramach naszych usług oferujemy Klientom przygotowanie projektu umowy zakupu lub sprzedaży nieruchomości. Dotyczy to również umowy przedwstępnej. Naszym celem jest maksymalne zabezpieczenie interesów naszych Klientów w takiej umowie

Reprezentacja przy podpisywaniu umowy

W przypadku, gdy nie jest możliwe osobiste działanie naszych Klientów (np. z powodu pobytu za granicą), reprezentujemy Ich przy podpisywaniu umów na podstawie udzielonego nam pełnomocnictwa.

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią