Oferta dla osób fizycznych

Jednym z podstawowych zakresów działalności Kancelarii jest świadczenie pomocy prawnej dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

Zdając sobie sprawę z obszerności regulacji prawnych i zakresu problemów, z jakimi zgłaszają się o pomoc nasi Klienci, w celu osiągnięcia najwyższej jakości świadczonych usług wyspecjalizowaliśmy się w szczególności w następujących rodzajach spraw:

Oferta dla osób fizycznych

Doradztwo podatkowe

Czynności doradztwa podatkowego obejmują w szczególności udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych, w sprawach egzekucji administracyjnej oraz reprezentację przed organami podatkowymi, celnymi oraz przed sądami administracyjnymi.

Porady, konsultacje, opinie w sprawach podatkowych

Świadczymy na rzecz naszych Klientów bieżące doradztwo w zakresie obowiązków podatkowych, udzielając porad, konsultacji oraz sporządzając opinie prawne dotyczące stosowania i interpretacji przepisów podatkowych.

Interpretacje przepisów prawa podatkowego

Minister Finansów wydaje indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego, wiążące podatników w sprawie, która jest przedmiotem interpretacji. Wystąpienie przez podatnika o wydanie interpretacji indywidualnej wymaga precyzyjnego przedstawienia stanu faktycznego oraz interpretacji własnej przepisów podatkowych, dokonanej przez podatnika.
Świadczymy pomoc prawną w zakresie przygotowywania wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Reprezentacja przed organami podatkowym

Reprezentujemy interesy naszych Klientów w postępowaniach podatkowych przed organami administracji państwowej i samorządowej w pierwszej i drugiej instancji, w tym również w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Reprezentacja przed sądami administracyjnymi

Reprezentujemy interesy naszych Klientów w postępowaniach przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawach podatkowych i celnych.

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią