Oferta dla organizacji pozarządowych

Jednym z zakresów naszej działalności jest świadczenie pomocy prawnej na rzecz organizacji pozarządowych działających w formie stowarzyszeń i fundacji, w tym również będących organizacjami pożytku publicznego.

Pomoc prawna świadczona na rzecz organizacji pozarządowych obejmuje pełny zakres świadczonych usług, od rejestracji podmiotów we właściwych rejestrach po bieżącą obsługę prawną ich działalności, spory sądowe, sprawy administracyjne i inne.

Oferta dla organizacji pozarządowych

Wolontariat

Funkcjonowanie organizacji pożytku publicznego oparte jest w znacznej części na nieodpłatnej pracy wolontariuszy. Brak odpłatności za świadczoną przez wolontariusza pracę nie oznacza konieczności spełnienia szeregu wymogów ustawowych.

Świadczymy dla naszych Klientów, zarówno organizacji pożytku publicznego, jak i wolontariuszy, pomoc prawną w zakresie wykonywania wolontariatu.

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią