Oferta dla organizacji pozarządowych

Jednym z zakresów naszej działalności jest świadczenie pomocy prawnej na rzecz organizacji pozarządowych działających w formie stowarzyszeń i fundacji, w tym również będących organizacjami pożytku publicznego.

Pomoc prawna świadczona na rzecz organizacji pozarządowych obejmuje pełny zakres świadczonych usług, od rejestracji podmiotów we właściwych rejestrach po bieżącą obsługę prawną ich działalności, spory sądowe, sprawy administracyjne i inne.

Oferta dla organizacji pozarządowych

Stowarzyszenia

Prawo o stowarzyszeniach przewiduje dwie formy stowarzyszeń: stowarzyszenie posiadające osobowość prawną oraz stowarzyszenie zwykłe.

Świadczymy na rzecz naszych Klientów pomoc prawną począwszy od dokonania wszelkich czynności związanych z tworzeniem stowarzyszenia, jak przygotowanie projektu statutu stowarzyszenia oraz jego rejestrację w sądzie przez komitet założycielski, po późniejszą bieżącą obsługę prawną, w tym uzyskanie statusu organizacji porządku publicznego.

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią