Oferta dla organizacji pozarządowych

Jednym z zakresów naszej działalności jest świadczenie pomocy prawnej na rzecz organizacji pozarządowych działających w formie stowarzyszeń i fundacji, w tym również będących organizacjami pożytku publicznego.

Pomoc prawna świadczona na rzecz organizacji pozarządowych obejmuje pełny zakres świadczonych usług, od rejestracji podmiotów we właściwych rejestrach po bieżącą obsługę prawną ich działalności, spory sądowe, sprawy administracyjne i inne.

Oferta dla organizacji pozarządowych

Organizacje pożytku publicznego

Organizacje pozarządowe działające poza sferą finansów publicznych niedziałające w celu osiągnięcia zysku (organizacje non profit) oraz organizacje wyznaniowe mogą uzyskać status organizacji pożytku publicznego, z czym związane są przywileje polegające w szczególności na zwolnieniu od niektórych obciążeń podatkowych, możliwości ubiegania się o przekazywanie na ich rzecz 1 % podatku dochodowego i korzystania z pracy wolontariuszy.

Świadczymy na rzecz naszych Klientów pomoc prawną w zakresie uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego, jak i późniejszej bieżącej obsługi prawnej.

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią