Oferta dla organizacji pozarządowych

Jednym z zakresów naszej działalności jest świadczenie pomocy prawnej na rzecz organizacji pozarządowych działających w formie stowarzyszeń i fundacji, w tym również będących organizacjami pożytku publicznego.

Pomoc prawna świadczona na rzecz organizacji pozarządowych obejmuje pełny zakres świadczonych usług, od rejestracji podmiotów we właściwych rejestrach po bieżącą obsługę prawną ich działalności, spory sądowe, sprawy administracyjne i inne.

Oferta dla organizacji pozarządowych

Kluby sportowe

Kluby sportowe mogą być prowadzone w formie stowarzyszeń bądź spółek kapitałowych.

Świadczymy na rzecz naszych Klientów pomoc prawną, począwszy od wszelkich czynności związanych z utworzeniem klubu sportowego, takich jak przygotowanie umowy albo statutu, rejestrację sądową, czynności związane z przynależnością do związku sportowego, po późniejszą bieżącą obsługę prawną funkcjonującego klubu.

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią