Oferta dla organizacji pozarządowych

Jednym z zakresów naszej działalności jest świadczenie pomocy prawnej na rzecz organizacji pozarządowych działających w formie stowarzyszeń i fundacji, w tym również będących organizacjami pożytku publicznego.

Pomoc prawna świadczona na rzecz organizacji pozarządowych obejmuje pełny zakres świadczonych usług, od rejestracji podmiotów we właściwych rejestrach po bieżącą obsługę prawną ich działalności, spory sądowe, sprawy administracyjne i inne.

Oferta dla organizacji pozarządowych

Fundacje

Fundacja może zostać ustanowiona dla realizacji celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, w szczególności takich, jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami. Fundacja może zostać ustanowiona za życia fundatora, jak również w sporządzonym przez niego testamencie.

Świadczymy na rzecz naszych Klientów pomoc prawną począwszy od dokonania wszelkich czynności związanych z tworzeniem fundacji, jak przygotowanie projektu statutu fundacji oraz rejestrację fundacji w sądzie, po późniejszą bieżącą obsługę prawną, w tym uzyskanie statusu organizacji porządku publicznego.

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią