Obsługa prawna firm

Podstawowym zakresem działalności Kancelarii jest świadczenie pomocy prawnej na rzecz przedsiębiorców prowadzących firmy we wszelkich dopuszczalnych prawem formach prawnych (działalność jednoosobowa, spółki cywilne, spółki osobowe prawa handlowego (spółka jawna, komandytowa, partnerska, komandytowo-akcyjna), spółki kapitałowe (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna) itp.

Zdając sobie sprawę z obszerności regulacji dotyczącej prowadzenia w Polsce działalności gospodarczej, skupiamy specjalistów z różnych dziedzin prawa, którzy pozostają do dyspozycji naszych Klientów.

Obsługa prawna firm

Zastępstwo prawne

Świadczymy pomoc prawną w zakresie zastępstwa prawnego, dokonując w imieniu i na rzecz naszych Klientów czynności prawnych wszelkiego rodzaju, np. zakupu i sprzedaży nieruchomości, zakładania spółek, likwidacji działalności gospodarczej prowadzonej we wszystkich dopuszczalnych prawem formach.

W przypadku negocjowania w imieniu i na rzecz naszych Klientów umów, w tym także ugód sądowych i pozasądowych, możliwe jest także zlecenie nam zawarcia umowy lub ugody.

Podstawą naszego działania jest zawsze udzielone pełnomocnictwo do dokonania określonej czynności, określające precyzyjnie jego zakres.

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią