Obsługa prawna firm

Podstawowym zakresem działalności Kancelarii jest świadczenie pomocy prawnej na rzecz przedsiębiorców prowadzących firmy we wszelkich dopuszczalnych prawem formach prawnych (działalność jednoosobowa, spółki cywilne, spółki osobowe prawa handlowego (spółka jawna, komandytowa, partnerska, komandytowo-akcyjna), spółki kapitałowe (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna) itp.

Zdając sobie sprawę z obszerności regulacji dotyczącej prowadzenia w Polsce działalności gospodarczej, skupiamy specjalistów z różnych dziedzin prawa, którzy pozostają do dyspozycji naszych Klientów.

Obsługa prawna firm

Zakładanie spółek

W polskim systemie prawa występują następujące rodzaje spółek: spółka cywilna, spółka jawna, spółka komandytowa, spółka partnerska, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna. Możliwe jest również utworzenie tak zwanych hybrydowych spółek, stanowiących połączenie form podstawowych (np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa). Kancelaria świadczy kompleksowe usługi tworzenia (zakładania) wszystkich rodzajów spółek.

Konsultacje w sprawie doboru odpowiedniej formy spółki

Dobór rodzaju tworzonej przez wspólników spółki determinują z reguły takie czynniki jak rodzaj odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki, rodzaj opodatkowania, koszty prowadzenia spółki w wybranej formie, rodzaj prowadzonej działalności, wysokość wnoszonego przez wspólników kapitału, możliwości rozwoju spółki działającej w określonej formie w dłuższej perspektywie czasowej (np. planowany debiut na giełdzie).
W ramach świadczenia usługi założenia spółki, Kancelaria bierze udział w konsultacjach z udziałem wspólników pozwalających na wybór optymalnej dla planowanego przedsięwzięcia formy prowadzenia działalności gospodarczej.

Przygotowanie projektu umowy (statutu) spółki

Jednym z najbardziej istotnych etapów zakładania spółki jest przygotowanie przez Kancelarię projektu umowy spółki, zgodnie z ustaleniami poczynionymi przez wspólników w trakcie konsultacji. Pomagamy dobrać rozwiązania umowne odpowiadające potrzebom wspólników oraz chroniące ich interesy.

Reprezentacja spółki przed sądem rejestrowym i rejestracja spółki

Ostatnim etapem założenia spółki jest jej rejestracja w rejestrze przedsiębiorców w przypadku spółek handlowych albo w ewidencji działalności gospodarczej w przypadku wspólników spółki cywilnej. Przygotowujemy dla Klientów wniosek o rejestrację spółki ze wszystkimi załącznikami wymaganymi przepisami prawa.

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią