Obsługa prawna firm

Podstawowym zakresem działalności Kancelarii jest świadczenie pomocy prawnej na rzecz przedsiębiorców prowadzących firmy we wszelkich dopuszczalnych prawem formach prawnych (działalność jednoosobowa, spółki cywilne, spółki osobowe prawa handlowego (spółka jawna, komandytowa, partnerska, komandytowo-akcyjna), spółki kapitałowe (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna) itp.

Zdając sobie sprawę z obszerności regulacji dotyczącej prowadzenia w Polsce działalności gospodarczej, skupiamy specjalistów z różnych dziedzin prawa, którzy pozostają do dyspozycji naszych Klientów.

Obsługa prawna firm

Umowy

Zawarcie umowy z kontrahentem, szczególnie w przypadku rozbudowanych kontraktów handlowych, wymaga gruntownej analizy prawnej projektu umowy, pozwalającej na podpisanie umowy ze świadomością ryzyka prawnego związanego z późniejszą realizacją postanowień umowy.

Świadczymy pełną pomoc prawną w zakresie konsultacji, negocjowania, przygotowania i zabezpieczenia wykonania kontraktów handlowych.

Konsultacje prawne dotyczące umów

Oferujemy naszym Klientom udział w konsultacjach dotyczących prawnych aspektów umów zawieranych z kontrahentami. W trakcie konsultacji przedstawiamy zagrożenia, które mogą wystąpić w związku z realizacją umowy, proponujemy możliwe rozwiązania w zakresie zabezpieczenia naszych Klientów przed ewentualnymi negatywnymi skutkami zawieranych umów.
W przypadku, gdy Klient dysponuje projektem umowy, na Jego żądanie przygotowujemy pisemną analizę, przedmiotem której są postanowienia umowy.

Udział w negocjacjach z kontrahentami

Świadczymy usługi w zakresie udziału w negocjacjach prowadzonych przez naszych Klientów z kontrahentami, przedmiotem których jest zawarcie umowy handlowej.

Przygotowanie projektu umowy

Świadczymy pełną pomoc prawną w zakresie analizy planowanych przez naszych Klientów przedsięwzięć gospodarczych pod kątem sporządzenia projektów kontraktów handlowych, a następnie przygotowujemy projekty umów.

Zabezpieczenie wykonania kontraktów / kary umowne

W ramach usług przygotowywania projektów umów oraz ich negocjowania z kontrahentami Klientów, proponujemy rozwiązania w zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W przypadku świadczeń niepieniężnych głównym rozwiązaniem stosowanym w umowach są kary umowne. W przypadku świadczeń pieniężnych dostępny jest szeroki wachlarz instrumentów prawnych, o których przeczytacie Państwo w dziale Zabezpieczenie wierzytelności.

Zastępstwo prawne

Świadczymy pomoc prawną w zakresie zastępstwa prawnego przy zawieraniu umów, występując w imieniu naszych Klientów w charakterze pełnomocnika. Klient każdorazowo ściśle określa zakres udzielonego pełnomocnictwa do zawarcia umowy, co gwarantuje mu pełne bezpieczeństwo dokonywanej transakcji.

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią