Obsługa prawna firm

Podstawowym zakresem działalności Kancelarii jest świadczenie pomocy prawnej na rzecz przedsiębiorców prowadzących firmy we wszelkich dopuszczalnych prawem formach prawnych (działalność jednoosobowa, spółki cywilne, spółki osobowe prawa handlowego (spółka jawna, komandytowa, partnerska, komandytowo-akcyjna), spółki kapitałowe (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna) itp.

Zdając sobie sprawę z obszerności regulacji dotyczącej prowadzenia w Polsce działalności gospodarczej, skupiamy specjalistów z różnych dziedzin prawa, którzy pozostają do dyspozycji naszych Klientów.

Obsługa prawna firm

Przekształcenia spółek

Decyzja o przekształceniu spółki ma z reguły związek z jej rozwojem, ale bywa także podyktowana szczególnymi wymaganiami wspólników w kwestii bezpieczeństwa w zakresie odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki, zmniejszenia kosztów prowadzenia działalności, zmiany rodzaju prowadzonej działalności, czy planowanego debiutu na giełdzie papierów wartościowych. Jednym z częstszych powodów zmiany formy prawnej spółki jest optymalizacja podatkowa, a więc zmniejszenie wysokości opodatkowania zysku uzyskiwanego przez wspólników.

Świadczymy pomoc prawną w zakresie przekształceń wszystkich rodzajów spółek.

Konsultacje w sprawie doboru odpowiedniej formy spółki docelowej

Podobnie jak przy zakładaniu spółki, przekształcenie wymaga przede wszystkim poznania celu, jaki osiągnąć zamierzają wspólnicy (zarząd, organ nadzoru) dokonując przekształcenia. Wachlarz możliwych do przyjęcia rozwiązań jest szeroki, ponieważ polskie prawo dopuszcza przekształcenie każdego rodzaju spółki.
Na tym etapie bierzemy czynny udział w konsultacjach wspólników (zarządu, organów nadzoru), wskazując na możliwe rozwiązania oraz korzyści i zagrożenia związane z wyborem konkretnej formy spółki docelowej.

Przygotowanie pełnej dokumentacji dotyczącej przekształcenia

Przekształcenie jest procesem wymagającym sporządzenia obszernej dokumentacji. Pomagamy w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do prawidłowego przekształcenia spółki, w szczególności projektu uchwały o przekształceniu spółki, uchwały o powołaniu organów spółki albo wspólników reprezentujących spółkę, opisowej części planu przekształcenia oraz umowy (statutu) spółki docelowej.

Pomoc prawna w procesie przekształcenia

Na tym etapie przekształcenia proponujemy pomoc w zakresie prowadzenia obrad i podejmowania uchwał przez wspólników (inne organy) w przedmiocie przekształcenia. Istnieje również możliwość skorzystania z zastępstwa prawnego prawników Kancelarii, polegającego na podejmowaniu uchwał w oparciu o udzielone przez wspólników pełnomocnictwa.

Reprezentowanie spółki przed sądem rejestrowym i rejestracja przekształcenia

Ostatnim etapem przekształcenia spółki jest wykreślenie spółki przekształcanej (dotychczasowej formy prawnej) i rejestracja spółki przekształconej (nowej formy prawnej).
Prowadzimy postępowanie rejestrowe na każdym jego etapie, od przygotowania wniosku o rejestrację przekształcenia, po zastępstwo procesowe w postępowaniu przed sądem rejestrowym.

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią