Obsługa prawna firm

Podstawowym zakresem działalności Kancelarii jest świadczenie pomocy prawnej na rzecz przedsiębiorców prowadzących firmy we wszelkich dopuszczalnych prawem formach prawnych (działalność jednoosobowa, spółki cywilne, spółki osobowe prawa handlowego (spółka jawna, komandytowa, partnerska, komandytowo-akcyjna), spółki kapitałowe (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna) itp.

Zdając sobie sprawę z obszerności regulacji dotyczącej prowadzenia w Polsce działalności gospodarczej, skupiamy specjalistów z różnych dziedzin prawa, którzy pozostają do dyspozycji naszych Klientów.

Obsługa prawna firm

Przejęcia spółek (M&A)

Zakup, obok procesu połączenia, jest drugą z form przejęcia spółki. Dokonanie bezpiecznej transakcji zakupu spółki wymaga szeregu czynności prawnych i faktycznych poprzedzających samą transakcję.
Świadczymy pełną pomoc prawną w zakresie doradztwa i przeprowadzania transakcji kupna spółek.

Sprawy rejestrowe

Spółki handlowe (spółka jawna, spółka komandytowa, spółka partnerska, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z o.o. i spółka akcyjna) podlegają obowiązkowemu wpisowi do rejestru przedsiębiorców przez właściwy sąd rejestrowy.
Prowadzimy wszelkie rodzaje spraw rejestrowych, począwszy od pomocy we wskazaniu i zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji, poprzez przygotowanie odpowiednich wniosków, a także zastępstwo procesowe w postępowaniu przed sądem rejestrowym.

Negocjacje

Wspomagamy naszych Klientów w procesie negocjacji prowadzonych z właścicielami spółki, która ma być przedmiotem sprzedaży. Istnieje również możliwość prowadzenia negocjacji w imieniu Klienta na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. Proponujemy rozwiązania usprawniające negocjacje i porządkujące ich przebieg (umowa o due diligence i prowadzenie negocjacji).

Due diligence

Przeprowadzamy pełną analizę sytuacji prawnej spółki przed przystąpieniem do negocjowania jej zakupu. Analiza ta obejmuje w szczególności zawarte przez spółkę umowy, decyzje administracyjne, których podmiotem jest spółka, zatrudnienie w spółce pod kątem ewentualnej restrukturyzacji.
Analizie podlegają również wpisy we wszystkich dostępnych rejestrach, jeżeli dotyczą nabywanej spółki.

Umowa zakupu spółki

Przygotowujemy pełną dokumentację prawną dotyczącą zakupu spółki, w szczególności umowę sprzedaży oraz umowy zabezpieczające przeprowadzenie transakcji.

Rejestracja dokonanej transakcji

Nabycie spółki ujawniane jest w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez sąd właściwy dla siedziby spółki. Świadczymy pełną obsługę prawną związaną z sądową rejestracją zakupu spółki.

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią