Obsługa prawna firm

Podstawowym zakresem działalności Kancelarii jest świadczenie pomocy prawnej na rzecz przedsiębiorców prowadzących firmy we wszelkich dopuszczalnych prawem formach prawnych (działalność jednoosobowa, spółki cywilne, spółki osobowe prawa handlowego (spółka jawna, komandytowa, partnerska, komandytowo-akcyjna), spółki kapitałowe (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna) itp.

Zdając sobie sprawę z obszerności regulacji dotyczącej prowadzenia w Polsce działalności gospodarczej, skupiamy specjalistów z różnych dziedzin prawa, którzy pozostają do dyspozycji naszych Klientów.

Obsługa prawna firm

Prawo upadłościowe

Niewypłacalność przedsiębiorców powoduje niejednokrotnie konieczność otwarcia postępowania upadłościowego. Świadczymy pomoc prawną w zakresie uregulowanym przepisami Prawa upadłościowego i naprawczego, bez względu na rolę w jakiej występują w postępowaniu upadłościowym nasi Klienci.

Analiza prawna sytuacji podmiotu pod kątem ogłoszenia upadłości

Prawo upadłościowe i naprawcze przewiduje krótki, dwutygodniowy, termin do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości w sytuacji, gdy po stronie przedsiębiorcy wystąpi niewypłacalność. Kluczową kwestią w tym przypadku jest szybka ocena istnienia, bądź nieistnienia, przesłanek do ogłoszenia upadłości.
Świadczymy pomoc prawną w zakresie analizy sytuacji prawnej przedsiębiorców pod kątem wystąpienia przesłanek do złożenia wniosku o upadłość.

Wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego

W przypadku składania wniosku o ogłoszenie upadłości przez przedsiębiorcę, u którego wystąpiła niewypłacalność, istnieje w sytuacjach określonych prawem możliwość wyboru pomiędzy dwoma rodzajami postępowania upadłościowego, upadłością obejmującą likwidację majątku oraz upadłością z możliwością zawarcia układu. Świadczymy pomoc prawną w zakresie przygotowania i złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Dochodzenie należności od podmiotu ogłaszającego upadłość

W przypadku ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy, wierzyciele upadłego, tracą możliwość dochodzenia należności w procesie sądowym. Obowiązującą procedurą staje się zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym.
Reprezentujemy interesy naszych Klientów dochodzących należności od podmiotów, które ogłosiły upadłość, w szczególności sporządzamy i składamy zgłoszenie wierzytelności, reprezentujemy Klientów w zgromadzeniach wierzycieli oraz radzie wierzycieli, w przypadku jej powołania.

Obsługa prawna nadzorców sądowych, syndyków i zarządców

Prowadzenie czynności w postępowaniu upadłościowym wymaga dokonania szeregu czynności przez podmioty uczestniczące w tym postępowaniu.
Świadczymy pomoc prawną w zakresie obsługi prowadzenia postępowania upadłościowego na rzecz nadzorców sadowych, syndyków masy upadłości, jak również zarządców ustanowionych przez sąd.

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią