Obsługa prawna firm

Podstawowym zakresem działalności Kancelarii jest świadczenie pomocy prawnej na rzecz przedsiębiorców prowadzących firmy we wszelkich dopuszczalnych prawem formach prawnych (działalność jednoosobowa, spółki cywilne, spółki osobowe prawa handlowego (spółka jawna, komandytowa, partnerska, komandytowo-akcyjna), spółki kapitałowe (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna) itp.

Zdając sobie sprawę z obszerności regulacji dotyczącej prowadzenia w Polsce działalności gospodarczej, skupiamy specjalistów z różnych dziedzin prawa, którzy pozostają do dyspozycji naszych Klientów.

Obsługa prawna firm

Podział spółki

Kodeks spółek handlowych przewiduje możliwość podziału wyłącznie w przypadku spółek kapitałowych (spółka z o.o., spółka akcyjna). Możliwy jest podział spółki w czterech przewidzianych przepisami modelach. Świadczymy pomoc prawną wspomagając cały proces podziału spółki.

Konsultacje z organami spółki dotyczące planowanego podziału i wybór modelu podziału spółki

Podział spółki wymaga przede wszystkim poznania celu, jaki osiągnąć zamierza spółka poprzez podział. Pozwoli to na wybór pomiędzy czterema dopuszczalnymi modelami podziału:

  • podział przez przejęcie,
  • podział przez zawiązanie nowych spółek,
  • podział przez przejęcie i zawiązanie nowej spółki,
  • podział przez wydzielenie.

Na tym etapie bierzemy czynny udział w konsultacjach wspólników (organów zarządzających i organów nadzoru) spółki podlegającej podziałowi, wskazując na możliwe rozwiązania, korzyści i zagrożenia związane z planowanym podziałem.

Przygotowanie pełnej dokumentacji dotyczącej podziału spółki

Podział spółki jest procesem wymagającym przygotowania obszernej dokumentacji. Pomagamy w sporządzeniu dokumentacji niezbędnej do prawidłowego przeprowadzenia podziału spółki, w szczególności:

  • projektu uchwały o podziale spółki,
  • projektu zmian umowy lub statutu spółki przejmującej lub projektu umowy lub statutu spółki nowo zawiązanej,
  • oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym spółki,
  • zgłoszenia sądowi rejestrowemu planu podziału,
  • wniosku do sądu rejestrowego o rejestrację podziału.

Pomoc prawna w procesie podziału

Na tym etapie podziału proponujemy pomoc w zakresie bieżącego doradztwa w trakcje prowadzenia obrad i podejmowania uchwał przez wspólników (inne organy) w przedmiocie podziału spółki. Istnieje również możliwość skorzystania, w dopuszczalnym przez prawo zakresie, z zastępstwa prawnego prawników Kancelarii, polegającego na podejmowaniu uchwał w oparciu o udzielone przez wspólników spółek pełnomocnictwa.

Reprezentowanie spółki przed sądem rejestrowym i rejestracja podziału

Ostatnim etapem podziału spółek jest rejestracja podziału w rejestrze przedsiębiorców. Prowadzimy postępowanie rejestrowe na każdym jego etapie, od sporządzenia i złożenia wniosku o rejestrację podziału, po zastępstwo procesowe w postępowaniu przed sądem rejestrowym we wszystkich instancjach.

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią