Obsługa prawna firm

Podstawowym zakresem działalności Kancelarii jest świadczenie pomocy prawnej na rzecz przedsiębiorców prowadzących firmy we wszelkich dopuszczalnych prawem formach prawnych (działalność jednoosobowa, spółki cywilne, spółki osobowe prawa handlowego (spółka jawna, komandytowa, partnerska, komandytowo-akcyjna), spółki kapitałowe (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna) itp.

Zdając sobie sprawę z obszerności regulacji dotyczącej prowadzenia w Polsce działalności gospodarczej, skupiamy specjalistów z różnych dziedzin prawa, którzy pozostają do dyspozycji naszych Klientów.

Obsługa prawna firm

Negocjacje

Dokonywanie transakcji w obrocie handlowym wiąże się niejednokrotnie z koniecznością negocjowania rozbudowanych kontraktów handlowych.

Świadczymy pełną obsługę prawną negocjacji, od udziału w nich obok innych specjalistów uczestniczących w procesie negocjacyjnym po stronie naszych Klientów, po negocjowanie umów i ich zawarcie na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią