Obsługa prawna firm

Podstawowym zakresem działalności Kancelarii jest świadczenie pomocy prawnej na rzecz przedsiębiorców prowadzących firmy we wszelkich dopuszczalnych prawem formach prawnych (działalność jednoosobowa, spółki cywilne, spółki osobowe prawa handlowego (spółka jawna, komandytowa, partnerska, komandytowo-akcyjna), spółki kapitałowe (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna) itp.

Zdając sobie sprawę z obszerności regulacji dotyczącej prowadzenia w Polsce działalności gospodarczej, skupiamy specjalistów z różnych dziedzin prawa, którzy pozostają do dyspozycji naszych Klientów.

Obsługa prawna firm

Likwidacja spółek

Podjęcie przez wspólników spółki decyzji o zakończeniu prowadzenia działalności jest najczęściej początkiem procesu jej likwidacji. Spółka w likwidacji kończy prowadzenie działalności gospodarczej i temu celowi podporządkowane są wszelkie podejmowane przez spółkę czynności. Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie wspomagania i prowadzenia procesu likwidacji wszystkich rodzajów spółek.

Przygotowanie dokumentacji otwierającej likwidację spółki

Pierwszym etapem zmierzającym do likwidacji spółki jest uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki albo wypowiedzenie umowy spółki w przypadku spółek osobowych (cywilna, jawna, partnerska, komandytowa). Kancelaria przygotowuje pełną dokumentację niezbędną do przeprowadzenia procesu likwidacji, w szczególności projekt uchwały o rozwiązaniu spółki albo wypowiedzenie umowy spółki. Na życzenie Klientów Kancelaria przeprowadza analizę stanu prawnego spółki przed rozpoczęciem procesu likwidacji spółki. Celem analizy jest w szczególności wsparcie służb finansowych spółki w szacowaniu kosztów likwidacji oraz ryzyka prawnego i skutków prawnych likwidacji w stosunkach zobowiązaniowych, których stroną jest spółka.

Zgłoszenie otwarcia likwidacji do sądu rejestrowego

Otwarcie likwidacji wymaga zgłoszenia do sądu rejestrowego. Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie przygotowania wniosku o zgłoszenie likwidacji i reprezentowania spółki w postępowaniu przed sądem rejestrowym.

Obsługa prawna spółki w okresie likwidacji

Kancelaria świadczy pełną obsługę prawną procesu likwidacji, wspomagając likwidatorów spółki w zakończeniu prowadzenia interesów spółki, w szczególności w ściągnięciu wierzytelności, wypełnieniu zobowiązań i upłynnieniu majątku spółki.
Istnieje również możliwość ustanowienia prawników Kancelarii likwidatorami spółki.

Reprezentacja spółki przed sądem rejestrowym i wykreślenie spółki z rejestru przedsiębiorców

Byt prawny spółki ustaje z chwilą jej wykreślenia z rejestru przedsiębiorców (wspólników spółki cywilnej z ewidencji działalności gospodarczej). Kancelaria przygotowuje pełną dokumentację niezbędną do złożenia wniosku o wykreślenie spółki z rejestru (ewidencji) oraz reprezentuje spółkę w postępowaniu przed sądem rejestrowym.

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią