Obsługa prawna firm

Podstawowym zakresem działalności Kancelarii jest świadczenie pomocy prawnej na rzecz przedsiębiorców prowadzących firmy we wszelkich dopuszczalnych prawem formach prawnych (działalność jednoosobowa, spółki cywilne, spółki osobowe prawa handlowego (spółka jawna, komandytowa, partnerska, komandytowo-akcyjna), spółki kapitałowe (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna) itp.

Zdając sobie sprawę z obszerności regulacji dotyczącej prowadzenia w Polsce działalności gospodarczej, skupiamy specjalistów z różnych dziedzin prawa, którzy pozostają do dyspozycji naszych Klientów.

Obsługa prawna firm

Due diligence

Przeprowadzenie due diligence najczęściej jest związane z transakcjami M&A (połączenie lub zakup spółek). Zdarzają się jednak sytuacje, gdy wykonanie analizy prawnej podmiotu wykonywane jest w innych sytuacjach. Świadczymy pomoc prawną w zakresie wykonania analizy prawnej wszelkiego rodzaju podmiotów (spółek, stowarzyszeń, fundacji, jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego i innych).

Pełna analiza sytuacji prawnej podmiotu obejmuje w szczególności zawarte umowy, decyzje administracyjne, których jest stroną, zatrudnienie pod kątem ewentualnej restrukturyzacji i inne elementy określone przez naszych Klientów.

Analizie podlegają również wpisy we wszystkich dostępnych rejestrach, jeżeli dotyczą podmiotu będącego przedmiotem analizy.

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią