Obsługa prawna firm

Podstawowym zakresem działalności Kancelarii jest świadczenie pomocy prawnej na rzecz przedsiębiorców prowadzących firmy we wszelkich dopuszczalnych prawem formach prawnych (działalność jednoosobowa, spółki cywilne, spółki osobowe prawa handlowego (spółka jawna, komandytowa, partnerska, komandytowo-akcyjna), spółki kapitałowe (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna) itp.

Zdając sobie sprawę z obszerności regulacji dotyczącej prowadzenia w Polsce działalności gospodarczej, skupiamy specjalistów z różnych dziedzin prawa, którzy pozostają do dyspozycji naszych Klientów.

Obsługa prawna firm

Doradztwo prawne

Doradztwo prawne jest jednym z podstawowych zakresów czynności wykonywanych przez Kancelarię na rzecz naszych Klientów. Obejmuje ono szereg czynności, na które składają się w szczególności:

Informacja o obowiązujących i wchodzących w życie regulacjach prawnych

W ramach wykonywania doradztwa prawnego informujemy naszych Klientów o obowiązujących przepisach prawa, jak również o wchodzących w życie regulacjach z zakresu prowadzonej przez Nich działalności gospodarczej.

Ochrona prawna interesów Klientów

W ramach wykonywania doradztwa prawnego informujemy Klientów o dostrzeżonych przez nas naruszeniach prawa, a także zwracamy uwagę na podejmowanie ryzykownych, pod względem prawnym, czynności.
Bezpieczeństwo naszych Klientów gwarantuje rygorystycznie przestrzegany przez prawników Kancelarii obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej.

Porady i konsultacje prawne

W ramach doradztwa prawnego, na tle przedstawionego przez Klienta stanu faktycznego, wskazujemy na obowiązujące przepisy prawa, omawiając i wyjaśniając ich znaczenie. Jednocześnie umożliwiamy Klientom wybór najmniej ryzykownych i kosztownych rozwiązań.
Świadczenie pomocy prawnej w zakresie porad i konsultacji prawnych przez prawników Kancelarii odbywa się w siedzibie Kancelarii, w siedzibie Klienta, a także w innych miejscach, jeżeli Klient zgłosi nam taką potrzebę.
Porady i konsultacje prawne wykonywane są również przy użyciu telefonu, poczty elektronicznej i faksu.

Sporządzanie opinii prawnych

Kancelaria świadczy na rzecz Klientów usługi sporządzania opinii prawnych. Opinia prawna przygotowywana jest w formie pisemnej (także elektronicznej). Podstawą sporządzenia opinii prawnej jest wyczerpujące przedstawienie przez Klienta stanu faktycznego, zamierzonego przez niego działania lub tekstu aktu normatywnego (umowa, uchwała, regulamin itp.). W opinii prawnej zostaje wyrażony pogląd w zakresie obowiązywania, wykładni i stosowania przepisów prawa dotyczących przedstawionego przez Klienta stanu faktycznego. Celem opinii prawnej jest umożliwienie Klientowi podjęcia racjonalnej i zgodnej z prawem decyzji co do planowanych przez Niego czynności.

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią