Obsługa prawna firm

Podstawowym zakresem działalności Kancelarii jest świadczenie pomocy prawnej na rzecz przedsiębiorców prowadzących firmy we wszelkich dopuszczalnych prawem formach prawnych (działalność jednoosobowa, spółki cywilne, spółki osobowe prawa handlowego (spółka jawna, komandytowa, partnerska, komandytowo-akcyjna), spółki kapitałowe (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna) itp.

Zdając sobie sprawę z obszerności regulacji dotyczącej prowadzenia w Polsce działalności gospodarczej, skupiamy specjalistów z różnych dziedzin prawa, którzy pozostają do dyspozycji naszych Klientów.

Obsługa prawna firm

Doradztwo podatkowe

Czynności doradztwa podatkowego obejmują w szczególności udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych, w sprawach egzekucji administracyjnej oraz reprezentację przed organami podatkowymi, celnymi oraz przed sądami administracyjnymi.

Porady, konsultacje, opinie w sprawach podatkowych

Świadczymy na rzecz naszych Klientów bieżące doradztwo w zakresie obowiązków podatkowych, udzielając porad, konsultacji oraz sporządzając opinie prawne dotyczące stosowania i interpretacji przepisów podatkowych.

Interpretacje przepisów prawa podatkowego

Minister Finansów wydaje indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego, wiążące podatników w sprawie, która jest przedmiotem interpretacji. Wystąpienie przez podatnika o wydanie interpretacji indywidualnej wymaga precyzyjnego przedstawienia stanu faktycznego oraz interpretacji własnej przepisów podatkowych, dokonanej przez podatnika.
Świadczymy pomoc prawną w zakresie przygotowywania wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Reprezentacja przed organami podatkowym

Reprezentujemy interesy naszych Klientów w postępowaniach podatkowych przed organami administracji państwowej i samorządowej w pierwszej i drugiej instancji, w tym również w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Reprezentacja przed sądami administracyjnymi

Reprezentujemy interesy naszych Klientów w postępowaniach przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawach podatkowych i celnych.

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią