Oferta dla kancelarii prawnych i podatkowych

Świadczymy usługi na rzecz kancelarii radcowskich, adwokackich i doradców podatkowych, polegające na wsparciu wykonywanych przez nie czynności.

Zapewnienie wysokich standardów merytorycznych, przestrzegania tajemnicy zawodowej oraz zasad etyki, czyni nas wiarygodnym i pewnym partnerem w procesie świadczenia pomocy prawnej, zarówno dla przedsiębiorców, jak i osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Oferta dla kancelarii prawnych i podatkowych

Zastępstwo prawne

W ramach świadczenia usług na rzecz kancelarii i ich klientów, wykonujemy zastępstwo prawne w oparciu o udzielone pełnomocnictwo do dokonania czynności prawnych.

W szczególności wykonujemy zastępstwo w procesie negocjowania i zawierania wszelkiego rodzaju umów i ugód. W przypadku, gdy dokonywane czynności wymagają udziału notariusza, nasze działania ułatwia stała współpraca z notariuszami w Legnicy, Jeleniej Górze i Lubinie.

Warunkiem udzielenia radcy prawnemu Kancelarii pełnomocnictwa jest ustalenie warunków dokonania czynności, określenia zakresu działania oraz przekazania wszelkich informacji i dokumentów niezbędnych do dokonania czynności.

Ustalenia co do treści pełnomocnictwa i jego formy następują indywidualnie w każdej sprawie.

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią