Oferta dla kancelarii prawnych i podatkowych

Świadczymy usługi na rzecz kancelarii radcowskich, adwokackich i doradców podatkowych, polegające na wsparciu wykonywanych przez nie czynności.

Zapewnienie wysokich standardów merytorycznych, przestrzegania tajemnicy zawodowej oraz zasad etyki, czyni nas wiarygodnym i pewnym partnerem w procesie świadczenia pomocy prawnej, zarówno dla przedsiębiorców, jak i osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Oferta dla kancelarii prawnych i podatkowych

Udział w prowadzeniu spraw przed sądami i organami administracji

Niejednokrotnie klienci kancelarii, nie rezygnując z usług zatrudnianych przez siebie prawników, oczekują wykonywania zastępstwa procesowego w sporach sądowych i sprawach administracyjnych przez pełnomocników z kancelarii mających siedzibę w okręgu sądu lub organu administracji przed którym musi toczyć się postępowanie.

Mając to na uwadze, oferujemy prowadzenie spraw przed sądami powszechnymi, Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu oraz organami administracji publicznej państwowej i samorządowej na obszarze województwa dolnośląskiego w dwóch wariantach:

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią