Oferta dla kancelarii prawnych i podatkowych

Świadczymy usługi na rzecz kancelarii radcowskich, adwokackich i doradców podatkowych, polegające na wsparciu wykonywanych przez nie czynności.

Zapewnienie wysokich standardów merytorycznych, przestrzegania tajemnicy zawodowej oraz zasad etyki, czyni nas wiarygodnym i pewnym partnerem w procesie świadczenia pomocy prawnej, zarówno dla przedsiębiorców, jak i osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Oferta dla kancelarii prawnych i podatkowych

Substytucje w postępowaniach sądowych i administracyjnych

W ramach świadczenia usług na rzecz kancelarii i ich klientów wykonujemy w szczególności zastępstwo procesowe w oparciu o pełnomocnictwo substytucyjne.

Zastępujemy radców prawnych i adwokatów we wszystkich sprawach, w których pomoc prawną mogą świadczyć radcowie prawni, w szczególności w sprawach cywilnych, gospodarczych, upadłościowych, administracyjnych, podatkowych, rodzinnych i pracowniczych.

Zastępujemy również doradców podatkowych w pełnym zakresie świadczonych przez nich usług, w szczególności w postępowaniach podatkowych oraz sprawach toczących się przez wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

W ramach naszej oferty świadczymy zastępstwo procesowe w sądach powszechnych położonych na obszarze apelacji wrocławskiej, który obejmuje swym zasięgiem:

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

 • Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
 • Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków
 • Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia
 • Sąd Rejonowy w Miliczu
 • Sąd Rejonowy w Oleśnicy
 • Sąd Rejonowy w Oławie
 • Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej
 • Sąd Rejonowy w Strzelinie
 • Sąd Rejonowy w Trzebnicy
 • Sąd Rejonowy w Wołowie

Sąd Okręgowy w Legnicy

 • Sąd Rejonowy w Głogowie
 • Sąd Rejonowy w Jaworze
 • Sąd Rejonowy w Legnicy
 • Sąd Rejonowy w Lubinie
 • Sąd Rejonowy w Złotoryi

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze

 • Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
 • Sąd Rejonowy w Zgorzelcu
 • Sąd Rejonowy w Bolesławcu
 • Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze
 • Sąd Rejonowy w Lubaniu
 • Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim

Sąd Okręgowy w Świdnicy

 • Sąd Rejonowy w Świdnicy
 • Sąd Rejonowy w Wałbrzychu
 • Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie
 • Sąd Rejonowy w Ząbkowicach
 • Sąd Rejonowy w Kłodzku

W sprawach administracyjnych wykonujemy czynności w urzędach organów administracji publicznej państwowej i samorządowej, położonych na obszarze województwa dolnośląskiego, a także świadczymy zastępstwo procesowe przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu.

Warunkiem udzielenia radcy prawnemu Kancelarii pełnomocnictwa substytucyjnego jest ustalenie warunków zastępstwa procesowego oraz sposobu omówienia i przekazania akt sprawy.

Druk pełnomocnictwa substytucyjnego dostępny jest w dziale DO ŚCIĄGNIĘCIA.

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią