Oferta dla kancelarii prawnych i podatkowych

Świadczymy usługi na rzecz kancelarii radcowskich, adwokackich i doradców podatkowych, polegające na wsparciu wykonywanych przez nie czynności.

Zapewnienie wysokich standardów merytorycznych, przestrzegania tajemnicy zawodowej oraz zasad etyki, czyni nas wiarygodnym i pewnym partnerem w procesie świadczenia pomocy prawnej, zarówno dla przedsiębiorców, jak i osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Oferta dla kancelarii prawnych i podatkowych

Sporządzanie projektów umów i innych aktów prawnych

W ramach wykonywania czynności na rzecz kancelarii, świadczymy usługi polegające na sporządzaniu (redagowaniu) tekstów umów oraz innych aktów prawnych (ugód, regulaminów, ogólnych warunków umów, uchwał, w tym uchwał jednostek samorządu terytorialnego).

Wykonanie podzlecenia następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy kancelarią zlecającą i Kancelarią.

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią