Oferta dla kancelarii prawnych i podatkowych

Świadczymy usługi na rzecz kancelarii radcowskich, adwokackich i doradców podatkowych, polegające na wsparciu wykonywanych przez nie czynności.

Zapewnienie wysokich standardów merytorycznych, przestrzegania tajemnicy zawodowej oraz zasad etyki, czyni nas wiarygodnym i pewnym partnerem w procesie świadczenia pomocy prawnej, zarówno dla przedsiębiorców, jak i osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Oferta dla kancelarii prawnych i podatkowych

Sporządzanie opinii prawnych (podzlecenie lub konflikt interesów)

W ramach wykonywania czynności na rzecz kancelarii i ich klientów, świadczymy usługi polegające na sporządzaniu opinii prawnych. W przypadku podzlecenia, przygotowanie opinii prawnej wykonywane jest na zasadach określonych w umowie pomiędzy kancelarią zlecającą i Kancelarią.

W sytuacji, gdy powodem zlecenia sporządzenia opinii prawnej jest konieczność wyłączenia się radcy prawnego od dokonania czynności z uwagi np. na konflikt interesów, opinia prawna sporządzana jest w oparciu o zlecenie udzielone bezpośrednio przez jej adresata.

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią