Oferta dla kancelarii prawnych i podatkowych

Świadczymy usługi na rzecz kancelarii radcowskich, adwokackich i doradców podatkowych, polegające na wsparciu wykonywanych przez nie czynności.

Zapewnienie wysokich standardów merytorycznych, przestrzegania tajemnicy zawodowej oraz zasad etyki, czyni nas wiarygodnym i pewnym partnerem w procesie świadczenia pomocy prawnej, zarówno dla przedsiębiorców, jak i osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Oferta dla kancelarii prawnych i podatkowych

Wykonywanie cyfrowych kopii akt spraw

W ramach wykonywania czynności na rzecz kancelarii i ich klientów, świadczymy usługi polegające na wykonywaniu techniką cyfrową zdjęć dokumentów znajdujących się w aktach spraw sądowych i administracyjnych oraz pozyskiwaniu ich odpisów i poświadczonych kopii.

Warunkiem wykonania przez Kancelarię zlecenia jest określenie zakresu żądanej dokumentacji, która jest przedmiotem zlecenia oraz wskazanie sposobu przekazania wykonanych kopii dokumentów. Kopie cyfrowe mogą zostać przesłane pocztą elektroniczną lub tradycyjną na dowolnym nośniku. W przypadku, gdy zachodzi konieczność urzędowego poświadczenia dokumentu, jego oryginał przesyłany jest pocztą tradycyjną, a kopia faksem lub pocztą elektroniczną.

Dostęp do akt sprawy prowadzonej przez sąd lub organ administracji publicznej uzależniony jest od udzielenia radcy prawnemu Kancelarii pełnomocnictwa.

Druk pełnomocnictwa substytucyjnego, którego zakres ograniczony jest do zapoznania się z aktami sprawy, żądania odpisów dokumentów oraz wykonania ich cyfrowej kopii dostępny jest w dziale DO ŚCIĄGNIĘCIA.

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią