Oferta dla gmin

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną na rzecz gmin, gminnych jednostek organizacyjnych oraz gminnych osób prawnych (spółek, związków i stowarzyszeń gmin). Zakresem pomocy prawnej objęte są wszelkie dziedziny prawa stosowane przez gminy i ich jednostki.

Oferta dla gmin

Zamówienia publiczne

Z obowiązkiem stosowania Prawa zamówień wiąże się po stronie gmin szereg obowiązków związanych w szczególności z właściwym wyborem trybu, w jakim udzielane jest zamówienie publiczne, przeprowadzeniem postępowania oraz wyborem oferty.

Świadczymy pomoc prawną z zakresu udzielania przez gminy zamówień publicznych, w szczególności doradztwo w zakresie wyboru właściwego trybu postępowania, przygotowania SIWZ, w tym projektu umowy o udzielenie zamówienia, wyboru właściwego zabezpieczenia wykonania kontraktu.

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią