Oferta dla gmin

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną na rzecz gmin, gminnych jednostek organizacyjnych oraz gminnych osób prawnych (spółek, związków i stowarzyszeń gmin). Zakresem pomocy prawnej objęte są wszelkie dziedziny prawa stosowane przez gminy i ich jednostki.

Oferta dla gmin

Sprawy sądowe

Wydawane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach poprzedza postępowanie administracyjne.

Świadczymy pomoc prawną w zakresie bieżącego doradztwa w sprawach, które kończy wydanie decyzji administracyjnej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) zarówno na etapie wszczęcia i prowadzenia postępowania administracyjnego, jak i jego zakończenia decyzją.

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią