Oferta dla gmin

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną na rzecz gmin, gminnych jednostek organizacyjnych oraz gminnych osób prawnych (spółek, związków i stowarzyszeń gmin). Zakresem pomocy prawnej objęte są wszelkie dziedziny prawa stosowane przez gminy i ich jednostki.

Oferta dla gmin

Sprawy przed sądami administracyjnymi

Gminy występują jako podmioty sporów rozstrzyganych przez sądy administracyjne, w tym Naczelny Sąd Administracyjny.

Świadczymy pomoc prawną w zakresie zastępstwa procesowego w sprawach, w których gmina może być stroną postępowania sądowoadministracyjnego, w szczególności w sprawach zaskarżania aktów prawa miejscowego w trybie nadzoru sprawowanego przez wojewodę.

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią