Oferta dla gmin

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną na rzecz gmin, gminnych jednostek organizacyjnych oraz gminnych osób prawnych (spółek, związków i stowarzyszeń gmin). Zakresem pomocy prawnej objęte są wszelkie dziedziny prawa stosowane przez gminy i ich jednostki.

Oferta dla gmin

Przygotowanie i opiniowanie umów

Przygotowujemy oraz opiniujemy umowy zawierane przez gminy, jednostki organizacyjne gmin oraz gminne osoby prawne. Zakresem usługi objęte są zarówno umowy zawierane we wszystkich trybach przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych, jak również z pominięciem jej przepisów.

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią