Oferta dla gmin

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną na rzecz gmin, gminnych jednostek organizacyjnych oraz gminnych osób prawnych (spółek, związków i stowarzyszeń gmin). Zakresem pomocy prawnej objęte są wszelkie dziedziny prawa stosowane przez gminy i ich jednostki.

Oferta dla gmin

Podatki i opłaty lokalne

Prawo podatkowe czyni wójta (burmistrza, prezydenta miasta) organem podatkowym w sprawach, których przedmiotem jest podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, opłata targowa, opłata miejscowa, opłata uzdrowiskowa i opłata od posiadania psów.

Świadczymy pomoc prawną z zakresu prawa podatkowego i opłat lokalnych, w szczególności w zakresie doradztwa w kwestiach wymiaru, poboru i egzekucji, a także stanowienia aktów prawa miejscowego dotyczących podatków i opłat lokalnych.

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią