Oferta dla gmin

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną na rzecz gmin, gminnych jednostek organizacyjnych oraz gminnych osób prawnych (spółek, związków i stowarzyszeń gmin). Zakresem pomocy prawnej objęte są wszelkie dziedziny prawa stosowane przez gminy i ich jednostki.

Oferta dla gmin

Naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Osoby obowiązane do stosowania ustawy o finansach publicznych ponoszą szczególną odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Świadczymy pomoc prawną występując w charakterze obrońcy osób obwinionych o naruszenie dyscypliny finansów publicznych na każdym etapie postępowania.

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią