Archiwum aktualności

Ochrona wizerunku przedszkolaka i ucznia 28 sierpnia 2017 r.

Kodeks cywilny wskazuje na wizerunek jako jedno z dóbr osobistych człowieka, obok nazwiska, zdrowia, wolności, swobody sumienia, czy tajemnicy korespondencji (art. 23 Kodeksu cywilnego). Wynika stąd, że również wizerunek dziecka podlega ochronie prawnej, choć oczywiście dziecko, jako nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych, nie jest w stanie samo podjąć kroków prawnych mających na celu ochronę wizerunku.

Zgodnie z brzmieniem art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, rozpowszechnianie wizerunku zależy od zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W przypadku dzieci podlegających władzy rodzicielskiej, wizerunkiem dziecka „zarządzać” będą rodzice na zasadach określonych w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, a przepis art. 97 § 1 tego kodeksu stanowi, że w przypadku, gdy władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, to każde z nich jest uprawnione do jej wykonywania. Dopiero o istotnych sprawach dziecka rodzice powinni decydować wspólnie. Wydaje się, że w zdecydowanej większości przypadków zgoda na publikację zdjęcia dziecka uczęszczającego do przedszkola, szkoły, czy innej placówki oświatowej, pochodzić będzie mogła od jednego z rodziców. Co innego w przypadku, gdy dziecko ma wziąć udział w profesjonalnej sesji zdjęciowej dla potrzeb, dajmy na to, reklamowych.

Niezależnie od regulacji prawnych, w rozporządzaniu wizerunkiem dziecka należy zachować zdrowy rozsądek, który podpowiada w tym zakresie umiar. Zagrożeniem dla wizerunku dziecka bardzo często są sami rodzice, którzy publikując w internecie zdjęcia swoich maluchów zapominają o tym, że ich dzieci też będą kiedyś dorosłe.

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią