Archiwum aktualności

Kiedy odrzucić spadek 20 września 2017 r.

Odrzucenie spadku to instytucja stosowana po śmierci spadkodawcy, w odróżnieniu od zrzeczenia się dziedziczenia, do którego dochodzi na mocy umowy zawartej pomiędzy przyszłym spadkodawcą i przyszłym spadkobiercą. Na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku przepisy przewidują termin sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania do spadku. Chwilą tą w praktyce najczęściej będzie moment śmierci spadkodawcy, chociaż zdarzają się też sytuacje, w których o śmierci najbliższej rodziny można dowiedzieć się po latach. Czy i kiedy zatem odrzucić spadek?

Pomijając kwestie natury emocjonalnej, odrzucenie spadku będzie najrozsądniejszym wyjściem w przypadku, gdy spadkodawca pozostawił długi. Pamiętać bowiem należy, że dziedziczeniu podlegają nie tylko aktywa, ale i pasywa. Odrzucenie spadku powoduje, że spadkobierca składający w tym przedmiocie oświadczenie zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku. Oznacza to, że, w przypadku dziedziczenia ustawowego, jako spadkobiercy pojawiają się jego dzieci. W takiej sytuacji koniecznym będzie również odrzucenie spadku w imieniu dzieci, jeśli są one niepełnoletnie. Na dokonanie takiej czynności niezbędna jest zgoda sądu rodzinnego.

Oświadczenie o odrzuceniu spadku można złożyć przed notariuszem lub w sądzie rejonowym, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania lub pobytu składającego oświadczenie. W praktyce najszybszym sposobem będzie skorzystanie z pomocy notariusza, który ma obowiązek przesłać oświadczenie do sądu spadku. Pamiętać bowiem należy o sześciomiesięcznym terminie na złożenie oświadczenia.

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią